Cmentarz wojenny

0

Cmentarz wojenny w Iwaniskach – zabytkowy cmentarz z okresu I wojny światowej znajdujący się w gminie Iwaniska, powiat opatowskim, usytuowany jest na zachodzie miejscowości.

Cmentarz miał kształt prostokąta o wymiarach około 40 m na 50 m o powierzchni około 3000 m2. Z pierwotnego cmentarza zachowała się kamienna brama wejściowa, do której prowadzą niewielkie schody. Na jej górnej części zachowały się płaskorzeźby trzech orłów: polskiego, austro-węgierskiego i rosyjskiego. W okresie I wojny światowej, kiedy cmentarz został założony pochowanych na nim zostało 307 żołnierzy ze wszystkich biorących w okolicy armii. 20 polskich legionistów z I Brygady, 134 Rosjan oraz 153 żołnierzy austro-węgierskich. W 1937 roku Legioniści zostali ekshumowani i przeniesieni na cmentarz w Górach Pęchowskich, a pozostałe szczątki przeniesiono prawdopodobnie na cmentarz wojenny w Tudorowcu.

W 1945 roku zlikwidowany cmentarz został wykorzystany do pochówku około 4000 żołnierzy radzieckich, których ekshumowano z terenów okolic Sandomierza, a będących ofiarami zaciekłych walk w 1944 roku. W 1988 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków.

Cmentarz wojenny - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.