Kościół Świętej Trójcy

0

Kościół Świętej Trójcy w Starachowicach – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w najstarszej części Starachowic – Wierzbniku, w województwie świętokrzyskim. Należy do dekanatu Starachowice-Północ diecezji radomskiej.

Czytaj dalej

Kościół Świętej Trójcy w Starachowicach – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w najstarszej części Starachowic – Wierzbniku, w województwie świętokrzyskim. Należy do dekanatu Starachowice-Północ diecezji radomskiej.

Historia

Jest najstarszą świątynią w mieście. Została wzniesiona w latach 1681-1688 przez opata benedyktynów Hieronima Jaksę Komornickiego. Budowla została wzniesiona z piaskowca. Pierwotnie kościół posiadał jedna nawę i krótkie półkoliste prezbiterium, do którego od strony północnej została dobudowana mała zakrystia. W 1688 roku została erygowana parafia] przez biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego. W 1741 roku świątynia została konsekrowana przez biskupa Kunickiego, sufragana krakowskiego. W latach 1881-1912 roku kościół został przebudowany przez księdza Pawła Kołdę (dobudowa dwóch kaplic, wybudowanie wieży, kruchty, zakrystii od strony południowej). W latach 1929-1937 roku świątynię ponownie rozbudowano przez księdza doktora Stefana Świetlickiego według projektu warszawskiego architekta Stefana Szyllera (Dobudowa dwóch kaplic, zakrystii, naw bocznych). W latach 1937-1951, w czasie urzędowania księdza Jana Lipińskiego, ukończono rozbudowę naw bocznych. Kolejna rozbudowa miała miejsce w latach 1984-1989. Polegała ona na dobudowaniu nawy od strony południowej według projektu profesora Wiktora Zina.


Kościół Świętej Trójcy - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.