Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

0

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Szlichtyngowej – kościół znajdujący się w Szlichtyngowej w woj. lubuskim, wybudowany w 1645 r. dla ludności protestanckiej. Fundatorem był Jan Szlichtyng. Świątynia została wybudowana na planie krzyża. Konstrukcja była drewniano-murowana, a dach pokryto gontem. Kościół posiadał małą wieżyczkę. Wnętrze wykonano w stylu późnorenesansowym. Kolumny, filary i ławki pokryto ornamentami roślinnymi. Empory ozdobiono obrazami i inskrypcjami. Kolorową ambonę wykonał Antonius Bartsch. Obraz ołtarzowy otaczały kolumny podtrzymujące belkowanie ze zwieńczeniem. Na środku zwieńczenia usytuowano pelikana, karmiącego swoje potomstwo. W kościele znajdowało się malowidło przedstawiające fundatora oraz epitafium Samuela Szlichtynga. W 1690 r. spłonęła dzwonnica, którą odbudowano rok później. W 1946 r. świątynię przekazano parafii Zamysłów.

W Wielki Piątek, 14 kwietnia 1995 r. w kościele wybuchł pożar (możliwe, że było to podpalenie). Szachulcowy budynek kościoła wraz z całym wyposażeniem spłonął, ocalały tylko dzwonnica i drewniany krzyż.

Kamień węgielny pod budowę nowej świątyni wmurowano 19 września 1996 r. Kościół poświęcono 9 maja 1999 r.

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.