Jezioro Buszno

0

Buszno (niem. Gross Bechen See) - jezioro w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, w gminie Sulęcin. Powierzchnia jeziora to 58,7 ha. Jezioro znajduje się na terenie wędrzyńskiego poligonu wojskowego i jest w dyspozycji MON. Do 1990r. była tu baza magazynowa Armii Czerwonej o nazwie "Wołkodaw", w której składowano głowice jądrowe.

Jezioro Buszno leży w gminie Sulęcin, na północ od Łagowa, w strefie ochronnej Łagowskiego Parku Krajobrazowego. Jezioro posiada wydłużony kształt, rozciąga się z północnego wschodu na południowy zachód. Linia brzegowa jest dość dobrze rozwinięta, brzegi pagórkowate, miejscami strome, północno-wschodni kraniec bardziej płaski. Roślinność wynurzona (pałka i trzcina pospolita) porasta wokół niemal całej linii brzegowej, z wyjątkiem brzegu północno-wschodniego, gdzie znajduje się plaża. Roślinność zanurzona (ramienice i rogatek) rozmieszczona jest podobnie. Dopływ i odpływ z jeziora Buszno to ciek o nazwie Jeziorna, biorący początek z położonego tuż obok jeziora Buszenko. Zlewnia bezpośrednia, licząca 174,2 ha, to w 99 proc. lasy, pozostały 1 proc. stanowią nieużytki. Całość terenu to poligon wojskowy, wejście wymaga zezwolenia odpowiednich służb wojskowych. Jezioro nie ma rejestrowanych punktowych źródeł zanieczyszczeń ani nad jeziorem, ani w obrębie zlewni. Jezioro jest odporne na degradację i zostało zaliczone do I kategorii. Zdecydowana przewaga lasów w zlewni bezpośredniej przyczynia się do naturalnej odporności zbiornika. Badania jeziora Buszno przeprowadził WIOŚ w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie wiosną i latem 2006 roku. Buszno to jezioro o niewielkiej powierzchni, głębokie, które latem charakteryzuje się wyraźną stratyfikacją. Jakość wód jeziora jest uzależniona m.in. od charakteru wód położonego wyżej jeziora Buszenko.

Uwaga! Jezioro Buszno leży na terenie poligonu wojskowego. Teren ten należy do specjalnych, należy więc poczynić kroki, aby móc tu spokojnie i bezpiecznie wędkować. Po pierwsze trzeba udać się do Komendy Poligonu do Wędrzyna w poniedziałki w godz. 9.00-14.00 oraz w piątki w godz. 8.00-14.00 i uzyskać pisemną przepustkę. Przepustka jest bezpłatna i ważna do końca roku kalendarzowego.Dozwolone jest tam wędkowanie po wcześniejszym uzyskaniu przepustki od Komendanta Poligonu, w którego imieniu działa Oficer dyżurny. Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 957556444 i 957556455. Przepustka nie zostanie wydana bez okazania karty wędkarskiej - jeziora poligonu są także wodami publicznymi i obowiązują na nich takie same, jak na innych przepisy ogólne dotyczące amatorskiego połowu ryb. Poligon to w większości teren leśny administrowany głównie przez Nadleśnictwo Sulęcin. W związku z przepisami ustawy o lasach generalnie zabronione jest poruszanie się pojazdami mechanicznymi po drogach leśnych, a wszystkie znajdujące się na obszarze poligonu do takich należą, bowiem publiczne drogi gminne kończą się przy jego granicach.

Jezioro Buszno - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.