Gmina Stąporków - Atrakcje

Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej – sanktuarium położone w Czarnej w powiecie koneckim w województwie świętokrzyskim.
Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Stąporkowie – jedna z 8 parafii dekanatu czarneckiego. Erygowana 24 lipca 1958 roku przez bp. Jana Kantego Lorka.
Parafia św. Barbary w Krasnej - parafia rzymskokatolicka usytuowana w Krasnej. Należy do dekanatu czarneckiego, który należy z kolei do diecezji radomskiej.
Rezerwat przyrody Gagaty Sołtykowskie – rezerwat przyrody nieożywionej w gminie Stąporków, w powiecie koneckim, w województwie świętokrzyskim o powierzchni 13,33 ha. Utworzony 25 lipca 1997 roku. Numer ewidencyjny WKP: 063.
Rezerwat przyrody Górna Krasna – faunistyczny i florystyczny rezerwat przyrody w województwie świętokrzyskim, na terenie gmin: Mniów i Zagnańsk (powiat kielecki) oraz gminy Stąporków (powiat konecki). Powierzchnia: 413 ha
Rezerwat przyrody Skałki Piekło pod Niekłaniem – rezerwat przyrody nieożywionej na terenie Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Stąporków, w powiecie koneckim, w północnej części województwa świętokrzyskiego, w pobliżu miejscowości Niekłań Wielki.
Parafia św. Wawrzyńca w Niekłaniu Wielkim - parafia rzymskokatolicka usytuowana w Niekłaniu Wielkim. Należy do dekanatu czarneckiego, który należy z kolei do diecezji radomskiej.
Parafia św. Jacka i św. Katarzyny w Odrowążu – Jedna z 8 parafii rzymskokatolickich dekanatu czarneckiego diecezji radomskiej. Erygowana w 1300 roku.