Gmina Kożuchów - Dwory

Dwór w Mirocinie Górnym – wybudowany w XVIII w. w Mirocinie Górnym.
Pałac w Solnikach – wybudowany w XVI w. w Solnikach jako dwór.
Dwór w Mirocinie Średnim – wybudowany w XVI w. w Mirocinie Średnim.