Dolnośląskie - Miejsca historyczne

Pałac w Krobielowicach − pałac na Dolnym Śląsku w miejscowości Krobielowice (powiat wrocławski, gmina Kąty Wrocławskie) z okresu XVI−XVIII w.
Mauzoleum von Magnisów w Ołdrzychowicach Kłodzkich - mauzoleum niemieckiego rodu arystokratycznego von Magnisów mających swoje posiadłości w Czechach oraz na ziemi kłodzkiej. Zbudowane w 1889 r. w stylu neoromańskim w Ołdrzychowicach Kłodzkich.
Mauzoleum Piastów Śląskich w Legnicy – mauzoleum książąt legnicko-brzeskich przy kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy. Kaplica powstała w wyniku adaptacji i przebudowy dawnego gotyckiego prezbiterium kościoła kalwińskiego w Legnicy.
Mauzoleum Hochbergów – mauzoleum znajdujące się w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich w dzielnicy Książ, upamiętniające rodzinę Hochbergów, dawnych właścicieli Wałbrzycha. Budowla stoi na Topolowej Górce przy trasie turystycznej śladami księżnej Daisy.