Chorzów - Ośrodki kultury

4
Dom Pracy Twórczej "Leśniczówka" - siedziba Śląskiego Stowarzyszenia Artystów i Twórców, miejsce spotkań i działalności artystycznej śląskiego środowiska muzycznego.