Warmińsko-mazurskie - Dla dzieci

Park Miniatur Warmii i Mazur – atrakcja edukacyjno-rozrywkowa, której celem jest przybliżenie bogactwa kulturalnego, etnograficznego i architektonicznego regionów Warmii i Mazur. Park powstał w 2009. Zlokalizowany jest w Gierłoży tuż obok Kętrzyna, w bezpośrednim sąsiedztwie Wilczego Szańca.
Warmińsko-Mazurskie Muzeum Pożarnictwa z siedzibą w Lidzbarku powstało 21 maja 1972 jako Muzeum OSP Lidzbark. Eksponaty prezentują historię rozwoju techniki pożarniczej i dzieje lidzbarskich strażaków. Linki zewnętrzne
Gałkowo
Telefon: +48 723 336 779