Śródmieście - Synagogi

Stara Synagoga w Opolu – synagoga znajdująca się w Opolu przy ulicy Szpitalnej 1, za czasów niemieckich zwanej Hospitalstrasse.