Powiat płoński - Domy

Płońsk, Plac 15 Sierpnia 21a