Kościół Świętej Trójcy

0

Kościół świętej Trójcy w Zawichoście – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w mieście Zawichost, na przedmieściu Trójca, w województwie świętokrzyskim. Należy do dekanatu Zawichost diecezji sandomierskiej.

Świątynia została zbudowana na grodzisku wczesnośredniowiecznym. Pierwotna budowla została wzniesiona w XI lub XII wieku, z około 1470 roku pochodzi wzmianka o kościele murowanym. Obecne prezbiterium z zakrystią pochodzące z XVII wieku, zostało przebudowane w XVIII stuleciu. W tym czasie świątynia została konsekrowana. W obecnej postaci budowla reprezentuje styl barokowy. Kilkakrotnie kościół był restaurowany. Jest to budowla orientowana, murowana, wzniesiona z kamienia i otynkowana. W 1981 roku świątynia była remontowana. Wyposażenie wnętrza pochodzi z końca XVIII wieku i zostało wykonane według projektu Macieja Polejowskiego, dzięki staraniom księdza Jacka Kochańskiego. W ołtarzu głównym, poświęconym w 1798 roku jest umieszczony obraz Trójcy Świętej pędzla Franciszka Smuglewicza z końca XVIII stulecia.

Kościół Świętej Trójcy - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.