Rezerwat Wisła pod Zawichostem

0

Rezerwat przyrody Wisła pod Zawichostem – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

 • położenie geograficzne: dolina Wisły
 • powierzchnia: 1264 ha
 • rok utworzenia: 2008
 • dokument powołujący:
  • Zarządzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Lublinie z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
  • Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego nr 12/2008 z 9 października 2008 w sprawie uznania za rezerwat przyrody(Dz. Urz. z 15 października 2008 nr 217, poz. 2907)
 • przedmiot ochrony (według aktu powołującego): zachowanie stanowisk lęgowych, miejsc żerowania oraz odpoczynku podczas wędrówek rzadkich i charakterystycznych dla doliny Wisły gatunków ptaków.

Rezerwat obejmuje tereny:

 • województwo lubelskie
  • 313,3254 ha (24,8% powierzchni rezerwatu) w powiecie kraśnickim, w gminie Annopol.
 • województwo podkarpackie
  • 256,65 ha (20,3% powierzchni rezerwatu) w powiecie stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem;
 • województwo świętokrzyskie
  • 693,977 ha (54,9% powierzchni rezerwatu) w powiecie sandomierskim, w gminie Dwikozy (144,57 ha), w Zawichoście i gminie Zawichost (549,407 ha);

Czytaj dalej

Rezerwat przyrody Wisła pod Zawichostem – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

 • położenie geograficzne: dolina Wisły
 • powierzchnia: 1264 ha
 • rok utworzenia: 2008
 • dokument powołujący:
  • Zarządzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Lublinie z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
  • Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego nr 12/2008 z 9 października 2008 w sprawie uznania za rezerwat przyrody(Dz. Urz. z 15 października 2008 nr 217, poz. 2907)
 • przedmiot ochrony (według aktu powołującego): zachowanie stanowisk lęgowych, miejsc żerowania oraz odpoczynku podczas wędrówek rzadkich i charakterystycznych dla doliny Wisły gatunków ptaków.

Rezerwat obejmuje tereny:

 • województwo lubelskie
  • 313,3254 ha (24,8% powierzchni rezerwatu) w powiecie kraśnickim, w gminie Annopol.
 • województwo podkarpackie
  • 256,65 ha (20,3% powierzchni rezerwatu) w powiecie stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem;
 • województwo świętokrzyskie
  • 693,977 ha (54,9% powierzchni rezerwatu) w powiecie sandomierskim, w gminie Dwikozy (144,57 ha), w Zawichoście i gminie Zawichost (549,407 ha);

Rezerwat Wisła pod Zawichostem - nie napisano jeszcze przewodnika po tym miejscu oraz nie mamy jego zdjęć. Jeśli znasz to miejsce lub masz jego zdjęcia, to tutaj możesz napisać przewodnik lub dodać swoje zdjęcia.