Imielin - Synagogi

Imielin, Imielińska 81
Synagoga w Imielinie − nieistniejący dom modlitwy znajdujący się w Imielinie przy ulicy Imielińskiej 81.