Rezerwat Szczytniak

0

Rezerwat przyrody Szczytniak – rezerwat leśny na terenie Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, położony w gminie Waśniów, w powiecie ostrowieckim, w województwie świętokrzyskim. Znajduje się na północ od wierzchołka Szczytniaka, najwyższego szczytu Pasma Jeleniowskiego.

  • Powierzchnia: 6,03 ha
  • Rok utworzenia: 1994
  • Dokument powołujący: Zarządzenie MOŚZNiL z 31.12.1993; M.P. z 1994 r. Nr 5, poz. 44
  • Numer ewidencyjny WKP: 050
  • Charakter rezerwatu: częściowy
  • Przedmiot ochrony: odsłonięcie kwarcytów górnokambryjskich, gołoborze, fragment pierwotnej puszczy bukowo-jodłowej.

Przez rezerwat przechodzi czerwony szlak turystyczny im. Edmunda Massalskiego z Gołoszyc do Kuźniaków oraz czarny szlak turystyczny z Nowej Słupi na Szczytniak.

Rezerwat Szczytniak - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.