Kolegiata św. Józefa

0

Kolegiata św. Józefa w Klimontowie (zwana kościołem farnym lub infułackim) – rzymskokatolicka świątynia ufundowana w 1637 przez Jerzego Ossolińskiego. Kościół zbudowano w latach 1643–1650 według projektu Wawrzyńca Senesa w stylu barokowym. Biskup Piotr Gembicki w 1648 roku wyniósł świątynię do godności kolegiaty z proboszczem infułatem. Przywilej infuły zachowywany był do roku 1950. Kościół jest głównym budynkiem parafii klimontowskiej. Kolegiata leży na szlaku Małopolskiej Drogi św. Jakuba.

Kolegiata św. Józefa - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.