Collegium Gostomianum

0

Collegium Gostomianum – szkoła średnia w Sandomierzu, jedna z najstarszych w Polsce.

Czytaj dalej

Collegium Gostomianum – szkoła średnia w Sandomierzu, jedna z najstarszych w Polsce.

Historia

Dawne kolegium jezuickie zostało ufundowane w 1602 przez wojewodę poznańskiego i kasztelana sandomierskiego Hieronima Gostomskiego.

Zespół został wzniesiony w latach 1604–1615 przez jezuitę Michała Hintza. Przełożonym kolegium jezuickiego w Sandomierzu był ks. prof. Sebastian Bobola (1586–1649). Od północnej strony placu, w miejscu dzisiejszego obniżenia ogrodu, istniał od XVII wieku zwieńczony attyką barokowy budynek seminarium. Budynek kolegium zniszczony pożarami w 1656 i 1813, w latach 1820–1826, został odbudowany pod nadzorem Franciszka Reinsteina, z przeznaczeniem na siedzibę biskupią i szkołę wydziałową. W II połowie XIX wieku rozebrano skrzydło południowe i kościół św. Piotra (wzmiankowany od 1166), stojący na środku dziedzińca. Zachowało się najstarsze, wschodnie skrzydło, na skraju sandomierskiej skarpy, na której znajduje się całe stare miasto. Popadający w ruinę obiekt poddano trwającemu kilkanaście lat generalnemu remontowi i oddano na siedzibę I LO w Sandomierzu w 2001 roku. W następnym roku do użytku oddano także salę gimnastyczną, zlokalizowaną w częściowo zrekonstruowanym południowym skrzydle. Aktualnie dyrektorem szkoły jest mgr Krzysztof Zieliński.

W rankingu szkół średnich, w 2006 roku, Liceum znalazło się na 4. miejscu w województwie świętokrzyskim i 125. w Polsce. W tym samym roku maturę w Collegium Gostomianum zdało 100% Absolwentów, dzięki czemu szkoła znalazła się na 1. miejscu w województwie świętokrzyskim.

Architektura

Collegium Gostomianum liczy sobie 6 kondygnacji, w tym 3 poniżej poziomu gruntu. Budynek zachował pierwotny układ przestrzenny, dekorację sklepień oraz unikalną w skali kraju – eliptyczną klatkę schodową.


Collegium Gostomianum - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.