Zamek w Ćmielowie

0

Zamek w Ćmielowie - niezachowany zamek we Ćmielowie w Małopolsce.

Czytaj dalej

Zamek w Ćmielowie - niezachowany zamek we Ćmielowie w Małopolsce.

Historia

Zamek w Ćmielowie pojawia się w dokumentach w 1388 roku, jednak dotyczą one raczej warowni w pobliskim Podgrodziu. Istniejące obecnie ruiny to pozostałość po zamku zbudowanym w latach 1519-31 przez Krzysztofa Szydłowieckiego.

Zamek składał się z dwóch członów, właściwego zamku ulokowanego na wyspie oraz przedzamcza z wieżą bramną na południu. Znajdowały się tu dwa budynki mieszkalne połączone zamkową kaplicą. Kaplica składała się z nawy i zamkniętego wielobocznie prezbiterium. Była ona ulokowana w przyziemiu. Ponad nią znajdowały się pomieszczenia mieszkalne. Brama przejazdowa, która znajduje się w przyziemiu wieży jest przysklepiona. Otwory wjazdowe ostrołukowe z ciosowymi obramieniami. Po obydwu stronach otworu bramnego znajdują się strzelnice kluczowe. Ponad bramą umieszczona jest tablica fundacyjna z 1531 roku w renesansowym obramieniu. W XVII wieku umocnienia zamku zostały rozbudowane. Powstały bastiony ziemne.

Zamek należał do Tarnowskich, Ostrogskich, Wiśniowieckich, Sanguszków i Małachowskich. W 1657 roku został zdobyty przez Szwedów, a w 1702 częściowo rozebrany. Około 1800 roku przedzamcze przerobiono na browar, a w 1905 na łaźnię.

Zamek obecnie

Z właściwego zamku zachowały się fragmenty murów, a z przedzamcza wieża bramna połączona z budynkiem gospodarczym. Ślady bastionów zachowały się do dzisiaj, z wyjątkiem jednego, znajdującego się od strony południowo-wschodniej, który uległ całkowitemu zniszczeniu.


Zamek w Ćmielowie - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.