Jaskinia Zbójecka w Górach Świętokrzyskich

0

Jaskinia Zbójecka – jaskinia w wąwozie Dule w Górach Świętokrzyskich w okolicach Łagowa. Ma długość 160 m. Otwór znajduje się na wysokości 312 m n.p.m., ma szerokość 3,5 i wysokość 2,7 m. Jaskinia powstała w wapieniach dewońskich w okresie pliocenu. Jest formą krasową, częściowo krasowo-zawaliskową. Forma krasowa rozwinęła się wzdłuż szczelin ciosowych. W skład szaty naciekowej występującej wyłącznie w Sali Naciekowej wchodzą: stalaktyty, stalagmity (dochodzące do 0,5 m wysokości), kolumny i polewy naciekowe, draperie oraz cienkie naskorupienia nacieków agrawitacyjnych powstałych ze stwardniałego mleka wapiennego.

W jaskini występuje szereg gatunków nietoperzy. Jest jedynym miejscem w regionie, w którym występują stygobionty. Występują tu również stygofile i stygokseny.

Jaskinia znana od bardzo dawna. Wewnątrz odnaleziono ceramikę oraz kości zwierzęce (dzika lub świni domowej) pochodzące z XI lub XII wieku. Bardzo wcześnie wzmiankowana w piśmiennictwie, występuje w publikacjach geograficznych już od połowy XIX w.

Miejsce to jest wiązane z legendą o zbójniku Madeju.

Jaskinia Zbójecka w Górach Świętokrzyskich - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.