Gmina Szydłów

0

Gmina Szydłów - gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskm.

Warto zobaczyć

Zamek w Szydłowie – zamek królewski ulokowany w Szydłowie w województwie świętokrzyskim. Jest położony na skarpie wzniesienia opadającego ku dolinie rzeczki Ciekącej. Znajduje się w obrębie fortyfikacji dawnego miasta.
Kościół Wszystkich Świętych w Szydłowie – gotycki kościół z przełomu XIV i XV w., przebudowywany w XVI i XVII w. Wewnątrz znajdują się pozostałości gotyckiej polichromii z drugiej połowy XIV w. odkrytej w 1946. Przedstawiają one sceny z Nowego Testamentu m.in.
Szydłów, Staszowska 13
Kościół św. Władysława w Szydłowie – z XIV w., dwunawowy kościół farny ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego jako część pokuty za zabójstwo kanonika Marcina Baryczki.
Synagoga w Szydłowie – synagoga znajdująca się w Szydłowie, na skraju wsi, przy ulicy Targowej 3. Jest najstarszą zachowaną synagogą w województwie świętokrzyskim i jedną z najstarszych w Polsce. Jest również typowym przykładem bóżnicy obronnej, świadectwem militarnych powinności Żydów polskich.
Kościół św. Jakuba Starszego w Kotuszowie – barokowa świątynia rzymskokatolicka ufundowana przez Krzysztofa Lanckorońskiego i wybudowana w 1661 r., w miejsce drewnianej budowli, która spłonęła w pożarze. Kościół został wzniesiony na planie krzyża.