Zachodniopomorskie - Zamki

Strony

Szczecinek, Adama Mickiewicza 2a
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinku – średniowieczny zamek książąt pomorskich. Południowe skrzydło zamku pochodzi z I połowy XIV wieku i zbudowane zostało w miejscu wcześniejszego grodziska słowiańskiego.
Zamek Książąt Pomorskich w Koszalinie – nieistniejący współcześnie zamek nad Dzierżęcinką w Koszalinie.
Zamek w Mirosławcu – zamek rycerski w Mirosławcu znajdujący się obecnie w stanie ruiny. Został wzniesiony w XIV wieku przez ród Wedlów. Na początku XVIII stulecia został zniszczony przez pożar. Zachowały się niewielkie resztki murów przyziemia.
Zamek Biskupów Kamieńskich w Karlinie.

Strony