Wrocław - Inne atrakcje

Strony

Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29
Kościół Opatrzności Bożej we Wrocławiu, dawniej znany jako kościół dworski - kościół ewangelicki należący do parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu, położony przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Wrocław, pl. Św. Krzysztofa 1
Kościół św. Krzysztofa we Wrocławiu - ewangelicka świątynia we Wrocławiu przy pl. św. Krzysztofa znajdującym się na rogu ul. Kazimierza Wielkiego i Wierzbowej.
Pomnik Papieża Jana XXIII we Wrocławiu – granitowy pomnik na niskim cokole przedstawiający papieża Jana XXIII, znajdujący się we Wrocławiu przy ulicy Świętego Marcina.
Wrocław, Eugeniusza Horbaczewskiego 4-6
Astra (dawniej PSS Społem Astra) – dom handlowy, największy i najmłodszy dom towarowy "Społem" we Wrocławiu.
Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 1
Kamienica Heinricha von Rybischa we Wrocławiu – dom, wzniesiony w latach 1526-1531, częściowo tylko odbudowany po zniszczeniach wojennych z 1945, zlokalizowany przy ul. Ofiar Oświęcimskich (dawniej Junkerstraße) nr 1.
Jaz św. Macieja (Jaz na Tamce) – jaz położony we Wrocławiu na rzece Odra, w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego, w Śródmiejskim Węźle Wodnym – Górnym, noszący imię Macieja Apostoła. Jaz zachowany jest dzisiaj częściowo – istnieje część zlokalizowana na ramieniu Odry, w tzw.
Pałac Książąt Legnicko-Brzeskich we Wrocławiu - dawny pałac miejski, znajdujący się we Wrocławiu, przy ulicy Szewskiej 49. Obecnie siedziba Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jaz Szczytniki (Jaz Szczytnicki, Jaz Zwierzyniecki) – jaz z zamknięciem powłokowym, położony we Wrocławiu, wybudowany w ramach Stopnia Wodnego Szczytniki. Jaz piętrzy wody odnogi rzeki Odry – w 0,1 km Starej Odry.
Wrocław, Wita Stwosza 22-23
Hotel Lothus, położony we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza (Albrechtstrasse) 22-23, róg ul. Krawieckiej (Mäntlergasse). Zbudowany w 1903 nosił nazwę Hotel Deutsches Haus (Dom Niemiecki). Budynek posiada charakterystyczną fasadę z kamienia, która zachowała się do dnia dzisiejszego.
Jaz Zacisze (Nakonzbrücke Wehr) – jaz kozłowo-iglicowy, położony we Wrocławiu, wybudowany w ramach Stopnia Wodnego Zacisze. Przeznaczeniem jazu jest piętrzenie wody Kanału Powodziowego, przy czym obecnie jaz ten jest wyłączony z eksploatacji. Położony jest w 4,87 km biegu tego kanału.
Wrocław, Jana Ewangelisty Purkyniego 1
Jaz Bartoszowice (Jaz Bartoszowicki) – jaz z zamknięciem segmentowym, położony we Wrocławiu, wybudowany w ramach Stopnia Wodnego Bartoszowice. Jaz piętrzy wody rzeki Odry na jej górnym odcinku, tzw. Górnej Odrze Wrocławskiej, przy czym położony jest w 0,45 km biegu bocznego Kanału Powodziowego.
Jaz Psie Pole – jaz kozłowo-iglicowy, położony we Wrocławiu, wybudowany w ramach Stopnia Wodnego Psie Pole. Jaz piętrzy wody odnogi rzeki Odry – w 2,930 km Starej Odry.
Jaz Opatowice (Jaz Opatowicki) – jaz z zamknięciem sektorowym, położony we Wrocławiu, wybudowany w ramach Stopnia Wodnego Opatowice w Bartoszowicko–Opatowickim Węźle Wodnym. Jaz piętrzy wody rzeki Odry na jej górnym odcinku, tzw. Górnej Odrze Wrocławskiej. Położony jest w 245,035 km biegu rzeki.
Jaz Różanka – jaz z zamknięciem sektorowym, położony we Wrocławiu, wybudowany w ramach Stopnia Wodnego Różanka. Jaz piętrzy wody rzeki Odry na jej odnodze, tzw. Starej Odrze, przy czym położony jest w 5,15 km jej biegu.
Wrocław, Stefana Żeromskiego 26
Synagoga we Wrocławiu – dom modlitwy znajdujący się we Wrocławiu przy ulicy Stefana Żeromskiego 26. Synagoga została założona zaraz po zakończeniu II wojny światowej. W 1950 roku została przeniesiona do nowej siedziby, mieszczącej się przy ulicy Oleśnickiej 11.
Jaz św. Klary – jaz położony we Wrocławiu na rzece Odra, w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego, w Śródmiejskim Węźle Wodnym – Górnym. Jaz wybudowany został na odnodze rzeki Odra, tzw. Odrze Północnej, równorzędnie z Jazem św. Macieja, położonym na Odrze Południowej.
Wrocław, pl. Katedralny 17

Strony