Wrocław - Gmachy

Strony

Zakład Narodowy im. Ossolińskich (ZNiO, Ossolineum) – zasłużony dla polskiej nauki i kultury Instytut (do 1939 r.
Wrocław, Modrzejewskiej 2 / Świdnicka 33
Telefon: +48 71 77 23 777
Hotel Monopol we Wrocławiu przy ul. Heleny Modrzejewskiej – zabytkowy hotel we Wrocławiu otwarty w 1892 roku.
Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego - kamień węgielny położono 6 grudnia 1728 na miejscu zburzonego dużo wcześniej średniowiecznego zamku piastowskiego.
Wrocław, Teatralna 10
Wrocławskie Centrum SPA przy ul. Teatralnej (dawna Łaźnia MiejskaA, z łac.
Wrocław, Marszałka Józefa Piłsudskiego 66-68
Hotel Polonia, jeden ze znaczących obiektów hotelowych we Wrocławiu, położony przy ul. Piłsudskiego (Gartenstrasse > ul. Ogrodowej) 66-68, róg ul. Świdnickiej (Schweidnitzer Straße). Zbudowany w 1911 jako Hotel Vier Jahreszeiten (Cztery Pory Roku).
Wrocław, pl. Katedralny 16
Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu - muzeum założone w 1898 we Wrocławiu, jedno z najstarszych muzeów archidiecezjalnych w Polsce; gromadzi m.in. bogaty i rzadki zbiór zabytków starożytnych i gotyckich głównie z czasów piastowskich Śląska.
Wrocław, pl. Teatralny 4
Telefon: +48 71 344 12 16
Wrocławski Teatr Lalek przy pl. Teatralnym 4 we Wrocławiu – budynek dawnej resursy kupieckiej wzniesiony w stylu neobarokowym według projektu Blummera w latach 1892-94, rozbudowany według projektu A. Graua w latach 1905-09.
Pałac Książąt Legnicko-Brzeskich we Wrocławiu - dawny pałac miejski, znajdujący się we Wrocławiu, przy ulicy Szewskiej 49. Obecnie siedziba Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wrocław, Plac Tadeusza Kościuszki 7/8
Wrocław, Piłsudskiego 74
Landeshaus der Provinz Schlesien, Dom Krajowy Prowincji Śląskiej - zbudowany w 1896 roku gmach we Wrocławiu, położony przy ulicy Piłsudskiego (Gartenstr.) Do 1945 roku mieścił władze prowincjonalne (samorządowe): Śląski Sejm Krajowy (Provinziallandtag), Wydział Krajowy (Landesausschuss) i Starostę Kr
Wrocław, Marii Skłodowskiej-Curie 1
Dawna Łaźnia Miejska – budynek usługowo-biurowy mieszczący się we Wrocławiu, na rogu ulic Marii Curie-Skłodowskiej i Władysława Nehringa, dawniej pełniący funkcję łaźni publicznej.

Strony