Warmińsko-mazurskie - Łowiska

Strony

Łaśmiady (niem. Laschmieden See) – jezioro w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, na terenie Pojezierza Ełckiego.
Kalwa (Kalwa Wielka, Kalba, Kalba Wielka, niem. Grosser Calben See) – jezioro w Polsce położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Pasym.
Orzysz (niem. Arys-See) – jezioro położone na Pojezierzu Mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Orzysz. Na południowo-zachodnim brzegu jeziora leży miasto Orzysz.
Wiartel – jezioro Pojezierza Mazurskiego leżące 6 km na południowy zachód od Pisza, w Puszczy Piskiej.
Jezioro Bęskie - jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Kolno, leżące na terenie Pojezierza Mazurskiego, w dorzeczu rzeki Guber.
Jezioro Jegocin - jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz i gminie Ruciane Nida. Jezioro leży na terenie Pojezierza Mazurskiego w Puszczy Piskiej, na południowy wschód od miejscowości Wejsuny na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Dorzecze to: Pisa, Narew, Wisła.
Święcajty – jezioro w Polsce, położone na południe od Węgorzewa (województwo warmińsko-mazurskie, powiat węgorzewski, gmina Węgorzewo). Jezioro znajduje się w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich na wysokości 116,2 m n.p.m.
Inulec - jezioro na Pojezierzu Mazurskim. Znajduje się około 5 km na zachód od Mikołajek. Zajmuje powierzchnię 178,3 ha. Długość jeziora wynosi 2,4 km, szerokość 0,6-0,9 km, maksymalna głębokość 10,1 m. Urozmaicona linia brzegowa z kilkoma zatokami. Brzegi porośnięte szuwarami, wysokie, bezleśne.
Jezioro Spychowskie – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Świętajno, leżące na terenie Równiny Mazurskiej.
Bartąg - jezioro położone w dorzeczu rzeki Łyny, w gminie Stawiguda, około 4 km na południe od granic Olsztyna (powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie). Na południowym krańcu jeziora leży wieś Bartążek, natomiast od strony zachodniej i północnej wieś Bartąg.
Jezioro Krzywe (niem. Krummendorfer See) - jezioro rynnowe w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo, leżące na terenie Pojezierza Mrągowskiego. Południowe brzegi jeziora stanowią granicę z gminą Piecki Miejscowości: Dłużec, Krzywe, Krzywy Róg.
Jezioro Wierzbińskie nazywane również Zatoką (Wiersbinner See) – jezioro w Polsce, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich położone między Orzyszem a Wierzbinami. Ma wydłużony kształt z głębszym plosem południowym i wypłaconym północnym.
Jezioro Blanki – jezioro na Pojezierzu Olsztyńskim, w Gminie Lidzbark Warmiński, w powiecie lidzbarskim o powierzchni 440 hektarów i głębokości maksymalnej 8,4 metra. Jezioro ma długość 7 km i szerokość 1,5 km. Nad jeziorem leżą wsie Gajlity, Blanki, Suryty. Przez akwen przepływa rzeka Symsarna.
Głębokie Jezioro - jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo na zachód od Mrągowa, leżące na terenie Pojezierza Mrągowskiego.
Kociołek – jezioro w północnej części Marcinkowa, województwo warmińsko-mazurskie, powiat mrągowski, gmina Mrągowo.
Jezioro Pluszne Wielkie – jezioro morenowe położone na Pojezierzu Olsztyńskim wśród Lasów Łańskich. Długość 8750 m, szerokość 1900 m, powierzchnia 908 ha, głębokość maksymalna 52,0 m, średnia 15 m; linia brzegowa o długości 30 000 m tworzy liczne półwyspy i zatoki.
Piłakno - jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity, leżące na terenie Pojezierza Mrągowskiego w dorzeczu Krutyni. Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (KNMiOF) nazwa tego jeziora to Piłakno.
Kocioł – jezioro w Polsce na Pojezierzu Mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.
Wągiel - jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo, leżące na terenie Pojezierza Mrągowskiego
Majcz Wielki (niem. Maitz See) - jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki, leżące na terenie Pojezierza Mazurskiego

Strony