Toruń - Mury miejskie

Toruń, Bulwar Filadelfijski 8
Gołębnik – nadwiślańska baszta w Toruniu.
Toruń, Bulwar Filadelfijski 6
Baszta Żuraw w Toruniu - baszta w murach miejskich Torunia, jeden z elementów systemu obronnego miasta.
Koci Łeb – jedna z dziewięciu zachowanych do dziś baszt staromiejskich w Toruniu.
Baszta Monstrancja – jedna z dziewięciu baszt zachowanych w ciągu murów miejskich w Toruniu. Monstrancja położona jest przy ulicy Podmurnej, na odcinku pomiędzy ulicą Szeroką a ulicą Ciasną. Budowla ta stoi w murach Starego, od strony granicy z Nowym Miastem.
Toruń, Świętego Ducha 2a
Brama Klasztorna także Brama Świętego Ducha lub Brama Panieńska – jedna z trzech bram średniowiecznego Torunia, jakie przetrwały do dnia dzisiejszego.
Toruń, Bulwar Filadelfijski
Brama Żeglarska to jedna ośmiu z bram toruńskiego Starego Miasta. Brama Żeglarska jest jedną z trzech zachowanych bram staromiejskich i jednocześnie jedną z czterech pierwotnie znajdujących się w nadwiślańskim fragmencie murów miejskich. Pozostałe to bramy: Klasztorna, Łazienna i Mostowa.
Toruń, Pod Krzywą Wieżą 1
Krzywa Wieża w Toruniu – średniowieczna baszta miejska, która swą nazwę zawdzięcza znacznemu odchyleniu od pionu (1,46 m).
Brama Mostowa w Toruniu (przed zbudowaniem mostu zwana Promową lub Przewoźną) - jedna z 3 zachowanych bram miejskich Torunia od strony Wisły, znajdująca się na zamknięciu ulicy Mostowej. Jej nazwa wiąże się z tym, że prowadziła do drewnianego mostu przez Wisłę, zbudowanego w końcu XV w.