Świętokrzyskie - Zabytki architektury

Strony

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Radoszycach – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w dawnym mieście, obecnie wsi gminnej Radoszyce, w województwie świętokrzyskim. Należy do dekanatu radoszyckiego diecezji radomskiej.
Synagoga w Busku-Zdroju – synagoga znajdująca się w Busku-Zdroju przy obecnej ulicy Partyzantów 6, w pobliżu rynku.
Staszów, Szpitalna 3
Telefon: +48158643121
Kościół pw. św. Bartłomieja w Staszowie (staszowska fara) – kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Bartłomieja ulokowany w Staszowie w diecezji sandomierskiej.
Parafia Świętego Ducha w Tarłowie – parafia Kościoła Polskokatolickiego w RP, położona w dekanacie kieleckim diecezji krakowsko-częstochowskiej.
Kielce, 1 Maja 57
Telefon: +48 41 366 00 92
Kościół Św. Krzyża w Kielcach – kościół w diecezji kieleckiej, wznoszony w latach 1903-1963. Kościół parafialny parafii Świętego Krzyża w Kielcach.
Wiślica, Jana Długosza 26
Muzeum Regionalne w Wiślicy, muzeum archeologiczno-historyczne w Wiślicy, 15 km na południe od Buska-Zdroju. Jej siedzibę stanowi wzniesiony w 1460 r. gotycki budynek rezydencjonalny ufundowany przez Jana Długosza. Muzeum utworzone zostało 20 maja 1966 r.
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, wybudowany w 1550 r. Ufundował go wojewoda sandomierski Stanisław Tarnowski. Jest to budowla jednonawowa z wielobocznie zamkniętymprezbiterium, do którego od strony północnej dobudowana jest zakrystia. Nad zakrystią znajduje się niewielki skarbiec.
Końskie, Księdza Józefa Granata 8
Kolegiata św. Mikołaja w Końskich - kościół późnogotycki wybudowany w latach 1492-1520 na miejscu kościoła romańskiego ufundowanego przez Iwo Odrowąża.
Bodzentyn, Kościelna 3
Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa w Bodzentynie ufundował Zbigniew Oleśnicki w 1440-1452 roku.
Busko-Zdrój, Bohaterów Warszawy
Kościół św. Leonarda w Busku-Zdroju - drewniana świątynia cmentarna wybudowana w 1699 roku, w miejscu istniejącego tam wcześniej kościoła. Jest to budowla o konstrukcji zrębowej, jednonawowa, z węższym, zamkniętym wielobocznie prezbiterium, niewielką zakrystią od północy i kruchtą od zachodu.
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Chotelku, z 1527 r., jest jedynym zachowanym na Kielecczyźnie obiektem XVI-wiecznego drewnianego budownictwa sakralnego.
Kościół św. Jakuba w Szczaworyżu – wzniesiony ok. 1630 r.

Strony