Świdnica - Architektura

Strony

Ratusz w Świdnicy położony jest w centrum miasta, przy Rynku 37.
Baszta Strzegomska wraz z przylegającymi zabudowaniami dawnego kościoła św. Barbary to zespół zabytkowy mieszczący się w Świdnicy. Zespół kościoła wraz z basztą strzegomską mieści się przy ul. Basztowej 2. Jest to dawna kaplica połączona z basteją Bramy Strzegomskiej z 1750 roku.
Świdnica, pl. Pokoju 5
Parafia Świętego Antoniego z Padwy w Świdnicy – parafia Kościoła Polskokatolickiego w RP, położona w dekanacie dolnośląskim diecezji wrocławskiej. Msze św. sprawowane są w niedzielę o godzinie 11.30. Na stanowisku proboszcza następuje wakat.
Świdnica, Franciszkańska 18
Pałac opatów krzeszowskich w Świdnicy – obiekt wybudowany w 1725 r., w miejscowości Świdnica.
Ławeczka Marii Cunitz – znajduje się na rynku w Świdnicy przed Muzeum Dawnego Kupiectwa. Autorem rzeźby Marii Cunitii jest Stanisław Strzyżyński z Nałęczowa.
Mury obronne są pozostałością miejskich murów mieszczące się w Świdnicy.
Świdnica, Waleriana Łukasińskiego 26

Strony