Słupsk - Domy

Słupsk, Stary Rynek 5
Apteka Dworska – zabytkowa kamienica w Słupsku znajdująca się przy Starym Rynku 5. Wybudowana w 1723 lub 1783 r. na piwnicach z XV/XVI wieku, na najszerszej działce w zachodniej pierzei rynku. Fasada o formach przejściowych z baroku do klasycyzmu. Reprezentuje typ budynku mieszkalno-handlowego.
Słupsk, Jana Kilińskiego 33
Słupsk, Jedności Narodowej 2
Słupsk, Henryka Pobożnego 7
Słupsk, Tadeusza Kościuszki 11
Słupsk, Stary Rynek 4
Kamienica mieszczańska w Słupsku – zbudowana na początku XIX w. Posiada charakterystyczny dach szczytowy, mansardowo - naczółkowy. Jej fasadę zdobi boniowanie w tynku oraz ozdobne gzymsy nad oknami piętra, nad belkowaniem szczyt z owalnymi oknami po bokach, w zwieńczeniu frontom w kształcie łukowym.