Śląskie - Cmentarze

Strony

Park im. Miasta Roth (zwany także parkiem łabędziowym, dawniej Eichendorffpark od nazwiska poety Josepha von Eichendorffa) – park w Raciborzu, położony w dzielnicy Nowe Zagrody pomiędzy ulicami Opawską, Bema i Kochanowskiego, na terenie dawnego cmentarza katolicko-ewangelickiego.
Cieszyn, Haźlaska 39
Stary Cmentarz Żydowski przy ulicy Hażlaskiej 39 w Cieszynie jest jedną z dwóch (obok Nowego Cmentarza Żydowskiego) izraelickich nekropolii w mieście i zarazem najstarszą z nich.
Janów, Kościuszki
Cmentarz żydowski w Janowie – został założony pod koniec XVIII wieku i znajduje się przy obecnej ul. Kościuszki. Do naszych czasów przetrwały nieliczne zniszczone nagrobki. Cmentarz ma powierzchnię 1,2 ha.
Cmentarz żydowski w Lublińcu – kirkut w Lublińcu położony przy ulicy 11 Listopada.
Łodygowice, Księdza Jana Marszałka
Cmentarz Komunalny w Cieszynie przy ulicy Katowickiej został uruchomiony w 1891 roku, kiedy na potrzeby miasta przestał wystarczać cmentarz przy kościele św. Jerzego z 1884 roku. Jest to obecnie największa nekropolia miasta.
Katowice, Meteorologów
Cmentarz garnizonowy w Katowicach − cmentarz wojskowy w Katowicach, znajdujący się pomiędzy ul. Meteorologów a ul. Ceglaną.
Nowy cmentarz żydowski w Żarkach – cmentarz żydowski w Żarkach położony przy ul. Polnej. Pierwotnie istniały w Żarkach trzy cmentarze żydowskie, z których przetrwał jedynie kirkut przy ul. Polnej zwany również Nowym Cmentarzem Żydowskim.
Kościół św. Jakuba Starszego Apostoła (pierwotnie pod wezwaniem Narodzenia Matki Boskiej) – kościół parafialny w Wiśle Małej w gminie Pszczyna. Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego w pętli pszczyńskiej.
Katowice, Księdza Pawła Pośpiecha
Cmentarz przy ul. ks. Pawła Pośpiecha w Katowicach − katolicki cmentarz parafialny parafii św. Józefa w Załężu, zlokalizowany przy ul. ks. P. Pośpiecha, w dzielnicy Załęże
Stary cmentarz żydowski w Sosnowcu – kirkut służący żydowskiej społeczności niegdyś zamieszkującej Sosnowiec. Powstał w XIX wieku. Znajduje się przy ul. Pastewnej. Ma powierzchnię 0,34 ha. Jest nieogrodzony. Został zniszczony podczas II wojny światowej. Zachowało się kilkadziesiąt nagrobków.
Cmentarz ewangelicki w Sosnowcu – cmentarz wchodzący w skład Cmentarza Wielowyznaniowego w Sosnowcu. Założony w 1894 r., najciekawsza sosnowiecka nekropolia.
Cmentarz przy ul. Brynicy w Katowicach − katolicki cmentarz parafialny parafii św. Jadwigi Śląskiej, zlokalizowany przy ul. Brynicy, w dzielnicy Szopienice-Burowiec. Jest potocznie nazywany cmentarzem "na górce".
Cmentarz Hutniczy w Gliwicach (niem. Hüttenfriedhof) — zabytkowa nekropolia, znajdująca się w dzielnicy Politechnika, przy ulicy Robotniczej (dawnej Kalidestraße).
Cmentarz żydowski w Czechowicach-Dziedzicach – został założony w XIX wieku i zajmuje powierzchnię 0,41 ha na której zachowało się około dwudziestu pięciu nagrobków. Kirkut znajduje się przy ul. Szkolnej. Na cmentarzu znajdował się budynek domu przedpogrzebowego, który został rozebrany w 1994 roku.
Góra, Topolowa 37
Kościół św. Barbary – rzymskokatolicki kościół parafialny, znajdujący się w miejscowości Góra (gmina Miedźna} w powiecie pszczyńskim. Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego w pętli pszczyńskiej.

Strony