Rzeszów - Dwory

Rzeszów, ks. Jałowego 2
Pałac Biskupów Rzeszowskich – pałac zlokalizowany w ścisłym centrum miasta, przy ulicy ks. Jałowego, wybudowany dla rodziny Karpińskich według projektu Józefa Kwiatkowskiego. Założenie zakładało powstanie historyzującej formy w stylu polskiego dworku.
Rzeszów, Zalesie, Mieczysławy Ćwiklińskiej 1
Rzeszów, Powstańców Śląskich 2
Dwór Chłapowskich w Rzeszowie – zespół dworski obejmujący budynek dworu, park, rządcówkę, domek myśliwski, stajnie, oborę, spichlerz i bramę zlokalizowany jest przy ulicy Powstańców Śląskich we wschodniej dzielnicy miasta - Słocinie. Majątek należał do rodziny Dezyderego Chłapowskiego.
Rzeszów, Reformacka 4
Dwór zlokalizowany jest w rzeszowskim Śródmieściu przy ulicy Reformackiej. Budynek powstał przed 1730 roku dla nadwornego bibliotekarza rodziny Lubomirskich - F. Piątkowskiego. Budynek wznosi się na planie prostokąta, bokiem do ulicy.