Rezerwat Torfowisko Kunickie

0

Rezerwat przyrody Torfowisko Kunickie - rezerwat przyrody położony w gminie Kunice (powiat legnicki, województwo dolnośląskie).

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fitocenoz bagiennych oraz złóż torfu.

Ochroną objęto około 12 ha obszar zarośniętego jeziora (torfowiska niskiego, ze względu na bogactwo flory - 559 gat. roślin (267 glonów, 32 mszaków, 260 roślin naczyniowych), w tym kilka gatunków chronionych: kalina koralowa, kruszyna pospolita, lipiennik Loesela, porzeczka czarna, rosiczka okrągłolistna, kukułka plamista i kukułka szerokolistna.

Obszar torfowiska jest również przyrodniczo cenny, ponieważ sedymentacja osadów jeziornych zachodziła tutaj w sposób niezaburzony i stanowi dobre źródło wiedzy na temat historii flory na tych terenach, począwszy od ostatniego zlodowacenia.

Czytaj dalej

Rezerwat przyrody Torfowisko Kunickie - rezerwat przyrody położony w gminie Kunice (powiat legnicki, województwo dolnośląskie).

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fitocenoz bagiennych oraz złóż torfu.

Ochroną objęto około 12 ha obszar zarośniętego jeziora (torfowiska niskiego, ze względu na bogactwo flory - 559 gat. roślin (267 glonów, 32 mszaków, 260 roślin naczyniowych), w tym kilka gatunków chronionych: kalina koralowa, kruszyna pospolita, lipiennik Loesela, porzeczka czarna, rosiczka okrągłolistna, kukułka plamista i kukułka szerokolistna.

Obszar torfowiska jest również przyrodniczo cenny, ponieważ sedymentacja osadów jeziornych zachodziła tutaj w sposób niezaburzony i stanowi dobre źródło wiedzy na temat historii flory na tych terenach, począwszy od ostatniego zlodowacenia.


Rezerwat Torfowisko Kunickie - nie napisano jeszcze przewodnika po tym miejscu oraz nie mamy jego zdjęć. Jeśli znasz to miejsce lub masz jego zdjęcia, to tutaj możesz napisać przewodnik lub dodać swoje zdjęcia.