Rezerwat Czapliniec Kuźnicki

0

Rezerwat przyrody Czapliniec Kuźnicki - były faunistyczny rezerwat przyrody położony w gminie Czarnków, powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (województwo wielkopolskie). Miał powierzchnię 5,45 ha. Został utworzony w 1988 roku w celu ochrony kolonii lęgowej czapli siwej (Ardea cinerea). Zlikwidowany Rozporządzeniem wojewody wielkopolskiego z 8 grudnia 2005 r. ze względu na zanik kolonii czapli.

Współrzędne geograficzne: 16°32" E, 52°56" N.

Czytaj dalej

Rezerwat przyrody Czapliniec Kuźnicki - były faunistyczny rezerwat przyrody położony w gminie Czarnków, powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (województwo wielkopolskie). Miał powierzchnię 5,45 ha. Został utworzony w 1988 roku w celu ochrony kolonii lęgowej czapli siwej (Ardea cinerea). Zlikwidowany Rozporządzeniem wojewody wielkopolskiego z 8 grudnia 2005 r. ze względu na zanik kolonii czapli.

Współrzędne geograficzne: 16°32" E, 52°56" N.

Podstawa prawna

  • Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M. P. z 1988 r. Nr 32
  • Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dn. 4.10.2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dn. 31.12.1998 r.
  • Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dn. 8.12.2005 w sprawie zlikwidowania rezerwatu przyrody "Czapliniec Kuźnicki" (Dz. Urz. nt 179 z 15.12.2008 poz. 4873)

Rezerwat Czapliniec Kuźnicki - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika i zdjęć, a jego lokalizacja nie została potwierdzona. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz podać te informacje.