Pszczyna - Kościoły

Pszczyna, Plac Księdza Prałata Józefa Kuczery 2
Kościół Wszystkich Świętych w Pszczynie − to rzymskokatolicka świątynia, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1326 roku.
Kościół ewangelicki w Pszczynie – kościół parafialny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie.
Pszczyna, Fryderyka Chopina
Kościół św. Jadwigi – dawny kościół katolicki w Starej Wsi, po I wojnie światowej w granicacy Pszczyny, spalony na skutek działań wojennych w pierwszych dniach września 1939 r.
Pszczyna, Marii Skłodowskiej-Curie 1
Współczesny pszczyński kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej zbudowany w latach 1984-1989, według projektu Stanisława Kwaśniewicza, który wraz z artystą rzeźbiarzem Zygmuntem Brachmańskim zajął się także wystrojem wnętrza.
Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Pszczynie – zbór adwentystyczny w Pszczynie, należący do okręgu zachodniego diecezji południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.
Pszczyna, Łowiecka 33
Parafia świętego Jana Pawła II w Pszczynie – katolicka parafia w dekanacie pszczyńskim. Mieści się przy ulicy Łowieckiej. Jest to pierwsza parafia pod tym wezwaniem w archidiecezji katowickiej.
Pszczyna, Stara Wieś, św. Jadwigi 2
Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Wsi – katolicka parafia w dekanacie pszczyńskim w Pszczynie, w dzielnicy Stara Wieś. Została utworzona 15 marca 1981 roku.
Pszczyna, Męczenników Oświęcimskich 30
Parafia Miłosierdzia Bożego w Pszczynie – katolicka parafia w dekanacie pszczyńskim. Została utworzona 24 czerwca 1997 roku jako parafia tymczasowa. Obecnie trwa budowa nowego kościoła, którą prowadzi ks. Alfred Tatarzyn.