Pszczyna - Religia

Strony

Pszczyna, Plac Księdza Prałata Józefa Kuczery 2
Kościół Wszystkich Świętych w Pszczynie − to rzymskokatolicka świątynia, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1326 roku.
Kościół ewangelicki w Pszczynie – kościół parafialny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie.
Cmentarz żydowski w Pszczynie – kirkut znajdujący się w Pszczynie, w głębi działki przy ulicy Katowickiej. Cmentarz zajmuje powierzchnię 0,6 ha, znajduje się na nim około 400 nagrobków.
Cmentarz św. Jadwigi Śląskiej– stary (pierwszy?) cmentarz katolicki w Pszczynie, założony w średniowieczu w otoczeniu dawnego kościoła filialnego pw. św. Jadwigi Śląskiej. Obecnie w dalszym ciągu odbywają się na nim pochówki.
Pszczyna, Fryderyka Chopina
Kościół św. Jadwigi – dawny kościół katolicki w Starej Wsi, po I wojnie światowej w granicacy Pszczyny, spalony na skutek działań wojennych w pierwszych dniach września 1939 r.
Pszczyna, Warowna 18
Synagoga w Pszczynie – nieczynna synagoga znajdująca się w Pszczynie, przy ulicy Bramkowej.
Pszczyna, Marii Skłodowskiej-Curie 1
Współczesny pszczyński kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej zbudowany w latach 1984-1989, według projektu Stanisława Kwaśniewicza, który wraz z artystą rzeźbiarzem Zygmuntem Brachmańskim zajął się także wystrojem wnętrza.
Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Pszczynie – zbór adwentystyczny w Pszczynie, należący do okręgu zachodniego diecezji południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.

Strony