Powiat turecki - Architektura

Strony

Turek, Plac Wojska Polskiego 1
Ratusz w Turku (Finlandia) Ratusz w Turku (Polska)
Dwór w Gozdowie – klasycystyczny dwór w sołectwie Żdżary w Gminie Kawęczyn z połowy XIX wieku (około 1853). Wokół dworu znajduje się park krajobrazowy, w którym rośnie m.in. wiąz polny, którego pierśnica przekracza ponad 200 cm Wpisany do rejestru zabytków w 1988 r.
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Turku – pomnik znajdujący się w Parku im. Żerminy Składkowskiej w Turku. Jego przedwojenna wersja została zlikwidowana w roku 1939. Nowy pomnik został odsłonięty w 1990.
Turek, Kaliska 26
Domy tkaczy – 43 budynki wpisane do rejestru zabytków, znajdujące się przy ul. Kaliskiej i Żeromskiego w Turku.
Ławeczka Józefa Mehoffera – ławka pomnikowa, zlokalizowana w Turku przy Placu Henryka Sienkiewicza, na rogu ul. Kaliskiej, przy hotelu Arkady.
Pomnik Świętego Krzysztofa w Turku – betonowy pomnik Świętego Krzysztofa, zlokalizowany na terenie dworca PKS w Turku.

Strony