Powiat szamotulski - Sanktuaria

Kolegiata MB Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach - kościół zbudowany w 1 połowie XV wieku.
Parafia Świętego Krzyża i św. Mikołaja w Biezdrowie – rzymskokatolicka parafia w Biezdrowie, należąca do dekanatu wronieckiego. Powstała już w XII wieku.