Powiat suwalski - Cmentarze

Cmentarz wojenny w Rutce – cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w 1914 roku w czasie I wojny światowej. Na cmentarzu spoczywa 565 żołnierzy niemieckich i 1534 rosyjskich.
Cmentarz żydowski w Jeleniewie – został założony w XVIII wieku i zajmuje powierzchnię 0,5 ha na której zachowało się trzydzieści jedennagrobków z napisami w języku hebrajskim, spośród których najstarszy pochodzi z 1788 roku.
Cmentarz wojenny w Leszczewku – cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w czasie I wojny światowej. Spoczywa na nim prawdopodobnie 74 żołnierzy niemieckich i 39 rosyjskich.
Cmentarz żydowski w Przerośli – kirkut założony 1839, zajmujący powierzchnię 0,6 ha na której, w obrębie muru w dużej mierze zniszczonego, zachowały się dwadzieścia cztery macewy z napisami w języku hebrajskim. Pochodzą one z początku XX wieku i zostały wykonane z granitu i piaskowca.
Cmentarz żydowski w Bakałarzewie – został założony pod koniec XVIII wieku i zajmuje powierzchnię 1,05 ha na której zachowało się około dwudziestu nagrobków z inskrypcjami w języku hebrajskim. Zostały one wykonane z granitu i piaskowca i pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Cmentarz jest nieogrodzony.