Powiat strzyżowski - Kościoły

Strony

Frysztak, Księdza Wojciecha Blajera 6
Parafia Narodzenia Najswiętszej Maryi Panny we Frysztaku – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie Frysztak. Erygowana w 1277. Mieści się przy ulicy księdza Blajera.
Kolegiata Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie - świątynia parafialna erygowana w 1401 roku, wybudowana w II połowie XV wieku, konsekrowana w 1494 roku pod wezwaniem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. W latach 1550-1566 była zborem protestanckim.
Cerkiew Narodzenia NMP w Oparówce – murowana cerkiew greckokatolicka, zbudowana w 1912 roku w Oparówce. Cerkiew została zbudowana w miejscu starszej, drewnianej cerkwi z 1700, została odnowiona w 1932.
Kościół św. Mikołaja w Lubli – późnogotycki, drewniany kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Lubli, wybudowany w XV wieku, przebudowany najprawdopodobniej ok.1611, jeden z najcenniejszych zabytków drewnianych Pogórza Strzyżowskiego.
Cerkiew Opieki Matki Boskiej w Bonarówce – drewniana cerkiew wybudowana w pierwszej połowie XVII wieku w Bonarówce. Jest to cerkiew trójdzielna, trójkopułowa. Budynek gruntownie przekształcono w 1841. Obecnie jest to kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Żyznowie.
Kościół św. Katarzyny w Gogołowie – drewniany, kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Gogołowie, w województwie podkarpackim, w powiecie strzyżowskim, w gminie Frysztak. Jego patronką jest św. Katarzyna Aleksandryjska z Egiptu.
Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Baryczce – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie Czudec.
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lutczy - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie Czudec.
Cerkiew Zaśnięcia NMP w Bliziance - drewniana dawna parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Bliziance.
Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie Czudec. Erygowana w 1464. Mieści się pod numerem 36.
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Bliziance - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie Czudec. Erygowana w 1946 roku.
Strzyżów, Stanisława Staszica 1
Parafia pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Strzyżowie - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie Strzyżów.
Parafia pw. św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie Strzyżów. Erygowana w 1918 roku.

Strony