Powiat sanocki - Kościoły

Strony

Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Strachocinie − neogotycki kościół w Strachocinie. W świątyni funkcjonuje parafia św. Katarzyny w ramach Dekanatu Jaćmierz.
Zagórz, Marszałka Józefa Piłsudskiego 137
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zagórzu - świątynia parafii rzymskokatolickiej w Starym Zagórzu przy ulicy Piłsudskiego. Od 1 lipca 2007 roku na mocy dekretu metropolity przemyskiego Józefa Michalika kościół stał się Sanktuarium Matki Boskiej Zagórskiej - Matki Nowego Życia.
Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Trepczy – dawna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Trepczy.
Trepcza, Środkowa 41
Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trepczy, należy do diecezji przemyskiej, dekanat sanocki od roku 1973.
Cerkiew Świętej Trójcy w Międzybrodziu – murowana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Międzybrodziu na turystycznym Szlaku Ikon. Obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pod tym samym wezwaniem, należący do parafii w Trepczy.
Sanok, pl. św. Michała
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku − neoromańska świątynia parafii rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku mieszcząca się przy placu św. Michała, potocznie zwana Farą.
Cerkiew Opieki Matki Boskiej w Komańczy - cerkiew greckokatolicka w Komańczy, w województwie podkarpackim.
Cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Komańczy – aktualnie istniejąca cerkiew prawosławna w Komańczy. Świątynia parafialna. Należy do dekanatu Sanok diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Położona na podkarpackim Szlaku Architektury Drewnianej.
Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rakowej – drewniana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Rakowej, w gminie Tyrawa Wołoska.
Cerkiew św. Paraskewii w Hołuczkowie - drewniana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Hołuczkowie, w gminie Tyrawa Wołoska.
Kościół z Bączala Dolnego – drewniany, zabytkowy kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa, wybudowany najpóźniej w 1667 roku w Bączalu Dolnym koło Jasła, od lat 70. XX wieku stoi w MBL w Sanoku.
Cerkiew katedralna Świętej Trójcy w Sanoku – katedra prawosławna. Główna świątynia diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz siedziba miejscowej parafii (w dekanacie Sanok). Sobór mieści się przy ulicy Zamkowej 16.
Cerkiew św. Jerzego w Lalinie – drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Lalinie.
Besko, Kościelna 4
Parafia Podwyższenia Kzyża Świętego w Besku – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji przemyskiej w dekanacie Jaćmierz. Erygowana w 1596. Jest prowadzona przez księży archidiecezjalnych. Mieści się przy ulicy Kościelnej.
Murowana Cerkiew pw Pokrowy NMP w ruinie. Datowana na 1850 r. Ściany cerkwi zachowane do poziomu dachu. W rejonie prezbiterium zachowane szczątkowe polichromie. Obok cerkwi pozostałości jednego z hełmów. Dzwonnica parawanowa w b. dobrym stanie, obita blachą od góry.
Parafia Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Pielni - parafia rzymskokatolicka w archidiecezji przemyskiej, dekanat sanocki od roku 1946.
Cerkiew św. Onufrego z Rosolina – greckokatolicka drewniana cerkiew, wzniesiona we wsi Rosolin. Obecnie znajduje się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, w sektorze bojkowskim.
Parafia Matki Boskiej Gromnicznej – rzymskokatolicka parafia w Porażu pod wezwaniem Matki Bożej Gromnicznej, w dekanacie sanockim, archidiecezji przemyskiej od roku 1375.

Strony