Powiat przasnyski - Sanktuaria

Kościół klasztorny pw. św. Jakuba i Anny w Przasnyszu to jeden z najpóźniejszych kościołów gotyckich w Polsce. Razem z przylegającym doń wczesnobarokowym klasztorem wpisany został na listę Kanonu Krajoznawczego Polski (dawniej zaliczany do I grupy zabytków).
Parafia Św. Stanisława Kostki w Rostkowie - erygowana 20 sierpnia 1967 r. przez biskupa Bogdana Sikorskiego w czasie uroczystości 400-lecia śmierci św. Stanisława Kostki. Parafia znajduje się w diecezji płockiej, w dekanacie przasnyskim z siedzibą w Rostkowie.