Powiat polkowicki - Architektura

Strony

Pałac w Obiszowie – wybudowany na początku XX w. w Obiszowie.
Pałac w Krzydłowicach – wybudowany w XVIII w. w Krzydłowicach.
Pałac w Parchowie – wybudowany w 1702 r. w Parchowie.
Pałac w Grębocicach – wybudowany na początku XVII w. w Grębocicach.
Pałac w Grodziszczu – wybudowany w XVI w. w Grodziszczu.
Pałac w Kłobuczynie – wybudowany w XVIII w. w Kłobuczynie.
Pałac w Czerńczycach – wybudowany w Czerńczycach.

Strony