Powiat poddębicki - Zabytki architektury

Uniejów, Zamkowa
Telefon: +48601440931
Zamek w Uniejowie – jeden z głównych zabytków Uniejowa.
Cerkiew w Uniejowie – prywatna prawosławna kaplica, prawdopodobnie grobowa. Świątynia znajduje się na terenie dekanatu Łódź diecezji łódzko-poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Pęczniew, Rynek 12
Telefon: +48436781515
Parafia Świętej Katarzyny w Pęczniewie - rzymskokatolicka parafia położona w mieście Pęczniew. Administracyjnie należy do diecezji włocławskiej (dekanat dobrski). Odpust parafialny odbywa się we wspomnienie Katarzyny z Aleksandrii - 25 listopada. Proboszcz ks. mgr. Józef Seweryn
Kościół pw. ścięcia Świętego Jana Chrzciciela i św. Trójcy w Budzynku – kościół parafialny położony w Archidiecezji łódzkiej i dekanacie poddębickim. Jeden z wielu drewnianych kościołów na terenie współczesnego województwa łódzkiego.
Kościół św. Andrzeja Apostoła w Małyniu – kościół parafialny parafii św. Andrzeja Apostoła w Małyniu. Wybudowany został w 1905 roku.
Kościół pw. Świętej Katarzyny Męczennicy w Poddębicach – kościół parafialny w archidiecezji łódzkiej, fara, siedziba dekanatu poddębickiego, najważniejszy kościół ziemi poddębickiej. Jego patronką jest św. Katarzyna Aleksandryjska z Egiptu.
Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Uniejowie – gotycki kościół parafialny z XIV wieku, przebudowany w XVI wieku. W wyniku działań wojennych 1939 roku uległ poważnym uszkodzeniom: został spalony dach i zawalony szczyt zachodni wraz ze sklepieniem.
Dalików, Plac Powstańców 5
Parafia św. Mateusza Ewangelisty w Dalikowie – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji łódzkiej w dekanacie aleksandrowskim.