Powiat poddębicki - Kościoły

Strony

Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni – parafia rzymskokatolicka wchodząca w skład dekanatu warckiego diecezji włocławskiej. Parafia z siedzibą w Brodni powstała przed XIV wiekiem. W 1644 została włączona do parafii w Zadzimiu, a w roku 1866 stała się znów samodzielną parafią.
Pęczniew, Rynek 12
Telefon: +48436781515
Parafia Świętej Katarzyny w Pęczniewie - rzymskokatolicka parafia położona w mieście Pęczniew. Administracyjnie należy do diecezji włocławskiej (dekanat dobrski). Odpust parafialny odbywa się we wspomnienie Katarzyny z Aleksandrii - 25 listopada. Proboszcz ks. mgr. Józef Seweryn
Cerkiew w Uniejowie – prywatna prawosławna kaplica, prawdopodobnie grobowa. Świątynia znajduje się na terenie dekanatu Łódź diecezji łódzko-poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Kościół pw. ścięcia Świętego Jana Chrzciciela i św. Trójcy w Budzynku – kościół parafialny położony w Archidiecezji łódzkiej i dekanacie poddębickim. Jeden z wielu drewnianych kościołów na terenie współczesnego województwa łódzkiego.
Kościół św. Andrzeja Apostoła w Małyniu – kościół parafialny parafii św. Andrzeja Apostoła w Małyniu. Wybudowany został w 1905 roku.
Kościół pw. Świętej Katarzyny Męczennicy w Poddębicach – kościół parafialny w archidiecezji łódzkiej, fara, siedziba dekanatu poddębickiego, najważniejszy kościół ziemi poddębickiej. Jego patronką jest św. Katarzyna Aleksandryjska z Egiptu.
Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Uniejowie – gotycki kościół parafialny z XIV wieku, przebudowany w XVI wieku. W wyniku działań wojennych 1939 roku uległ poważnym uszkodzeniom: został spalony dach i zawalony szczyt zachodni wraz ze sklepieniem.
Dalików, Plac Powstańców 5
Parafia św. Mateusza Ewangelisty w Dalikowie – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji łódzkiej w dekanacie aleksandrowskim.
Poddębice, Marii Konopnickiej 13
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poddębicach – Ewangelicko-Augsburska parafia w Poddębicach, należąca do diecezji warszawskiej. Została utworzona w XVI wieku. Mieści się przy ulicy Konopnickiej.
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu uniejowskiego diecezji włocławskiej.
Kościół świętego Mikołaja i świętego Stanisława Biskupa – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu poddębickiego archidiecezji łódzkiej.
Kościół Świętego Michała Archanioła – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu uniejowskiego diecezji włocławskiej.

Strony