Powiat otwocki - Cmentarze

Kołbiel, Jana Kilińskiego
Cmentarz żydowski w Kołbieli – znajduje się w lesie na północ od wsi, na przedłużeniu ulicy Kilińskiego, został założony w XIX wieku. Ma powierzchnię 0,5 ha.
Cmentarz żydowski w Karczewie – został założony w XIX wieku i zajmuje powierzchnię 2 ha, na której zachowało się około pięćdziesięciu nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1876 roku.
Cmentarz żydowski w Otwocku (właściwie w granicach administracyjnych Karczewa-Anielina, lecz powszechnie nazywany otwockim, dla odróżnienia od właściwego cmentarza w Karczewie) przy ul. Hrabiego został założony w XIX wieku.
Cmentarz żydowski w Sobieniach-Jeziorach – kirkut służący niegdyś żydowskiej społeczności Sobieni-Jezior. Nie wiadomo dokładnie kiedy powstał, być może było to w XIX wieku.