Powiat olkuski - Atrakcje

Strony

Klasztor norbertanek w Imbramowicach – zespół klasztorny norbertanek i kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Imbramowicach.
Zamek w Rabsztynie – zamek rycerski obecnie w stanie ruiny w miejscowości Rabsztyn, na Szlaku Orlich Gniazd, pieszym i rowerowym. U podnóża góry, na której wznosi się średniowieczny zamek, znajdują się fragmenty renesansowego pałacu zbudowanego w XVII wieku jako zamek dolny.
Olkusz, Szpitalna 1
Bazylika Kolegiacka św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu – kościół halowy w Olkuszu, wybudowany na przełomie XIII i XIV wieku z malowidłami ściennymi i renesansowymi organami autorstwa Hansa Hummla z lat 1612-1623. Są to jedne z najstarszych w Europie organów zachowane w stopniu bliskim oryginalnemu.
Zamek w Bydlinie – ruiny średniowiecznego zamku w miejscowości Bydlin w powiecie olkuskim, na Szlaku Orlich Gniazd, pieszym i rowerowym. Zamek wznoszący się na wysokim, skalistym wzgórzu przez pewien czas pełnił również funkcję świątyni.
Jaskinia Gorenicka – jaskinia na zalesionym obszarze Wyżynie Olkuskiej na południe od wsi Gorenice, Góry Kominki i Góry Kamionka na granicy gminy Olkusz z gminą Krzeszowice i na północny zachód od Doliny Eliaszówki w województwie małopolskim. długość: 55 m głębokość: 7 m
Pustynia Błędowska – największy w Polsce obszar lotnych piasków (około 33 km²) leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej.
Rezerwat przyrody Michałowiec – rezerwat przyrody w województwie małopolskim, powiat olkuski, gmina Trzyciąż, na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Ochronie podlega naturalny fragment buczyny karpackiej ze stanowiskiem chronionego storczyka – obuwika pospolitego.
Krzykawka, Starowiejska 4
Dwór w Krzykawce – dwór znajdujący się w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Bolesław, we wsi Krzykawka. Zespół dworski z dworem, ogrodem z sadem, założenie gospodarcze z budynkiem folwarcznym wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.
Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wolbromiu znany jako kościółek Mariacki lub kościółek Szpitalny został ufundowany w 1638 roku przez ks.
Kopanina – wzgórze o wysokości 439 m n.p.m. Znajduje się na Wyżynie Olkuskiej w Żuradzie w województwie małopolskim.
Wolbrom, Krzywa 2
Telefon: +48326441027
Kościół pw. św.
Dwór w Glanowie – zabytkowy zespół dworsko-parkowy w miejscowości Glanów.
Świniuszka (488 m n.p.m.) – najwyższe wzniesienie w Rodakach.
Cmentarz żydowski w Wolbromiu – znajduje się przy ul. Skalskiej w sąsiedztwie pogotowia ratunkowego. Powstał w XIX wieku. Ma powierzchnię 0,1 ha. Wskutek dewastacji z okresu II wojny światowej do naszych czasów zachowały się tylko pojedyncze nagrobki lub ich fragmenty. W latach 80.
Kościół św. Marcina w Porębie Dzierżnej – zabytkowy, drewniany kościół parafialny św. Marcina w Porębie Dzierżnej w Porębie Dzierżnej, znajdujący się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa małopolskiego. Pochodzi z 1766 roku, w 1870 został rozbudowany - od zachodu wzniesiono murowaną nawę.
Dwór w Porębie Dzierżnej – dwór znajdujący się w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Wolbrom, we wsi Poręba Dzierżna, pochodzi z końca XVIII w. Od 1877 właścicielem został Leon Epstein, przemysłowiec z Warszawy, a od 1919 Ignacy Świętochowski.

Strony