Powiat lubański - Ratusze

Ratusz w Lubaniu – budowla wzniesiona w lach 1539-1543 w stylu renesansowym; po pożarach przebudowana w latach 1764-1783, obecnie Muzeum Regionalne, Miejska Biblioteka Publiczna, Sala Rajców i pałac ślubów; portale z XV wieku; sklepienie późnogotyckie i Sala Królewska z portretami Wettynów.
Ratusz w Leśnej – budynek wzniesiony w 1699 roku, w czasach późniejszych kilkakrotnie przebudowywany. Obecnie budowla jest siedzibą władz miasta.