Powiat krakowski - Atrakcje

Strony

Ojcowski Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych w Polsce, utworzony w 1956. Znajduje się on w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Położony jest na obszarze 4 gmin: Skała, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś, Sułoszowa.
Pieskowa Skała – osada na terenie wsi Sułoszowa, w granicach jednego z trzech jej sołectw, położona w Dolinie Prądnika nieopodal Krakowa, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, znana przede wszystkim z zamku o tej samej nazwie.
Zamek Tenczyn (Tęczyn) położony jest we wsi Rudno w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w odległości 24 km na zachód od Krakowa, 5 km na południowy zachód od Krzeszowic na najwyższym wzgórzu Garbu Tenczyńskiego (Góra Zamkowa 411 m n.p.m.) leżącego na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskie
Pałac w Minodze – powstanie pierwszych zabudowań dworskich na terenie Minogi datuje się na początek XIII wieku. Pałac, jeden z najpiękniejszych zabytków regionu, w swojej obecnej postaci wzniesiony został w 1859 roku według projektu Filipa Pokutyńskiego.
Pałac Potockich w Krzeszowicach – XIX-wieczna rezydencja Potockich położona w zachodniej części Krzeszowic, w pobliżu ulicy Ogrodowej w najwyższym punkcie tutejszego parku (290 m n.p.m.).
Czerna, 79
Telefon: (012)282 00 65
Zamek w Ojcowie – położony na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, w centrum Ojcowa, był zamkiem warownym wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV wieku. Obecnie zachowały się jedynie jego ruiny.
Zamek w Korzkwi – warownia rycerska, znajdująca się w Korzkwi (ok. 15 km na północ od Krakowa).
Czerna, 79
Telefon: (012)282 00 65
Klasztor karmelitów bosych w Czernej – męski klasztor karmelitów bosych, we wsi Czerna w województwie małopolskim.
Zespół dworski w Łuczycach – znajdujący się w Łuczycach, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, w powiecie krakowskim.
Boleń, Jana Matejki 116
Zespół dworski w Boleniu – zespół dworski znajdujący się w Boleniu (sołectwo Bosutów-Boleń), w powiecie krakowskim.
Zespół dworski w Lusinie – znajdujący się w powiecie krakowskim, w gminie Mogilany, w Lusinie. Obiekt w skład którego wchodzi: dwór wraz z parkiem, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.
Zespół dworski w Goszczy – znajdujący się w Goszczy, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, w powiecie krakowskim. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.
Tenczynek, Księdza Mieczysława Mądrzyka 21a
Kościół św. Katarzyny w Tenczynku – murowana świątynia rzymskokatolicka, położona na niewielkim wzniesieniu Górka Sieradzka w Tenczynku, pełniąca funkcję kościoła parafialnego parafii obejmującej wsie Tenczynek i Rudno. Jej patronką jest św. Katarzyna Aleksandryjska z Egiptu.
Kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Paczółtowicach – drewniany kościół w Paczółtowicach, w powiecie krakowskim. Świątynia znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego.
Dwór w Baranówce – znajdujący się w Baranówce, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, w powiecie krakowskim, w Polsce.
Sieborowice, Pałacowa 22
Zespół dworski w Sieborowicach – zespół dworski z otoczeniem parkowym znajdujący się w Sieborowicach, w gminie Michałowice, w powiecie krakowskim.
Jaskinia Chata Pustelnika – jaskinia o długości 25 m (znana też pod nazwą Jaskinia Zamieszkała Duża) położona na terenie w Ojcowskiego Parku Narodowego na zboczu Doliny Prądnika w skale Sukiennice.
Zespół dworski w Kocmyrzowie – zespół dworski znajdujący się w Kocmyrzowie, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, w powiecie krakowskim. Obiekt w skład którego wchodzi: dwór oraz park ze stawem, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.
Libertów, Sportowców 1
Zespół dworski w Libertowie – zespół dworski znajdujący się w powiecie krakowskim, w gminie Mogilany, w Libertowie. Obiekt, w skład którego wchodzi dwór wraz z parkiem, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

Strony