Powiat koszaliński - Architektura

Strony

Zamek w Krągu – zabytkowy zamek zlokalizowany w Krągu (województwo zachodniopomorskie), bezpośrednio nad jeziorem Zamkowym.
Obecny wygląd zespołu pałacowo-parkowego Parsowo zawdzięcza kolejnym potomkom rodu von Gerlach. Po 1974 roku rozpoczęto remont obiektu. Obecnie pałac pełni funkcję Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych, przewlekle chorych somatycznie.
Sianów, Armii Polskiej 30
Ratusz w Sianowie - budynek powstał w 1879. Obecnie siedziba władz miejskich i Urzędu Stanu Cywilnego.

Strony