Powiat kielecki - Przyroda

Strony

Świętokrzyski Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony w 1950 r.
Świnia Góra (346 m n.p.m.) – leżące na wschodniej granicy Kielc, najwyższe, częściowo zalesione wzniesienie Wzgórz Szydłówkowskich. W wyrobiskach na południowo-wschodnim zboczu eksploatowano przed laty rudę żelaza i kwarcyty dolnodewońskie.
Góra Wymyślona – góra wysokości 415 m n.p.m. znajdująca się w Górach Świętokrzyskich, leżąca na czerwonym szlaku pomiędzy Łysicą a Radostową. Na jej szczycie można oglądać skały kambryjskiego piaskowca kwarcytowego. Z góry rozciąga się widok na Dolinę Wilkowską i Pasmo Klonowskie.
Rezerwat przyrody Barania Góra – rezerwat leśny w pobliżu Oblęgorka w gminie Strawczyn, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim. Leży na stokach Baraniej Góry w Paśmie Oblęgorskim Gór Świętokrzyskich, na wysokości 286–410 m n.p.m. Powierzchnia: 82,09 ha Rok utworzenia: 1993
Jaskinia Zbójecka – jaskinia w wąwozie Dule w Górach Świętokrzyskich w okolicach Łagowa. Ma długość 160 m. Otwór znajduje się na wysokości 312 m n.p.m., ma szerokość 3,5 i wysokość 2,7 m. Jaskinia powstała w wapieniach dewońskich w okresie pliocenu. Jest formą krasową, częściowo krasowo-zawaliskową.
Rezerwat przyrody Góra Rzepka – rezerwat przyrody nieożywionej na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego w gminie Chęciny, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim. Powierzchnia: 9,09 ha Rok utworzenia: 1981
Góra Dobrzeszowska – wzniesienie o wysokości 367 m n.p.m., w Górach Świętokrzyskich, należące do Pasma Dobrzeszowskiego, wchodzące w skład rezerwatu przyrody o tej samej nazwie. Na starszych mapach zwane też Górą Langiewicza.
Rezerwat przyrody Wolica – rezerwat przyrody nieożywionej w gminie Chęciny, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim na terenie wsi Wolica i Siedlce. Powierzchnia: 2,78 ha Rok utworzenia: 2000
Rezerwat przyrody Zamczysko – rezerwat leśny w Leśnictwie Widełki w Nadleśnictwie Łagów, na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego w gminie Bieliny między miejscowościami Makoszyn i Widełki w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim. Powierzchnia: 14,44 ha Rok utworzenia: 1959
Rezerwat przyrody Góra Zelejowa – leśny rezerwat przyrody położony na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego w gminie Chęciny, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim. Powierzchnia: 67,0 ha Rok utworzenia: 1954
Rezerwat przyrody Moczydło – rezerwat przyrody nieożywionej na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego w gminie Piekoszów, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim. Powierzchnia: 16,21 ha Rok utworzenia: 1995
Radostowa – szczyt w Górach Świętokrzyskich, w paśmie Łysogór, położony na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 451 m n.p.m.
Trójeczna – szczyt w Paśmie Masłowskim, w Górach Świętokrzyskich, znajdujący się na wschód od Kostomłotów, w widłach Sufragańca i Sufragańczyka. Góra w całości porośnięta jest lasem mieszanym z przewagą jodły. Jej południowe zbocze stanowi ścisły rezerwat leśny Sufraganiec.
Barania Góra – wzniesienie w Paśmie Oblęgorskim w Górach Świętokrzyskich, o wysokości 427 m n.p.m., od południa pocięte głębokimi wąwozami. Na szczycie znajduje się wieża triangulacyjna. Na południowych stokach góry usytuowany jest rezerwat przyrody Barania Góra.
Rezerwat przyrody Słopiec – rezerwat leśny w gminie Daleszyce, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim w miejscowości Słopiec. Powierzchnia: 8,18 ha Rok utworzenia: 1995 Dokument powołujący: Zarządz. MOŚZNiL z 27.06 1995; MP. 33/1995, poz. 406 Numer ewidencyjny WKP: 058
Rezerwat przyrody Sufraganiec – rezerwat krajobrazowy na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Miedziana Góra, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim. Powierzchnia: 16,71 ha Rok utworzenia: 1961
Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy – park krajobrazowy, położony na południe i południowy zachód od Kielc, w województwie świętokrzyskim. Powołany rozporządzeniem wojewody kieleckiego z 2 grudnia 1996.
Góra Chełmowa – szczyt (351 m n.p.m.) w Górach Świętokrzyskich, położony na północ od Nowej Słupi, w łuku rzek Pokrzywianki i Słupianki będący najwyższym wzniesieniem Pasma Pokrzywiańskiego. Góra zbudowana jest w głównej masie z jasnego piaskowca dolnodewońskiego pokrytego pokładami lessu.
Łysa Góra (pot. albo daw. Łysiec; Święty Krzyż) – szczyt o wysokości 594,3 m n.p.m. w Górach Świętokrzyskich, położony we wschodniej części pasma Łysogór, objęty ochroną w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Drugi szczyt (po Łysicy) pod względem wysokości w tych górach.

Strony