Powiat częstochowski - Dwory

Borowno, Partyzantów 12
Pałac w Borownie - zabytkowy pałac z 1790 roku znajdujący się w Borownie, w powiecie częstochowskim.
Dwór w Cielętniki – zabytkowy dwór w Cielętnikach, w powiecie częstochowskim. Wpisany do rejestru zabytków byłego woj. katowickiego pod nr A/218/67 z datą z 27 grudnia 1967 roku oraz pod nr A/189/78.
Dwór w Rzekach Wielkich – zabytkowy dwór w Rzekach Wielkich w powiecie częstochowskim. Wpisany do rejestru zabytków woj. śląskiego pod nr 606-X-56 z datą z 30 czerwca 1954 roku oraz pod nr 239/67 z datą z 27 grudnia 1967 roku. Zespół dworsko-parkowy zajmuje 2,33 ha powierzchni ziemi.
Dwór w Małusach Wielkich – zabytkowy dwór w Małusach Wielkich w powiecie częstochowskim. Wokoło znajdują się pozostałości parku i stawów.
Kościelec, Wolności 90
Dwór Wereszczyńskich w Kościelcu – zabytkowy dwór w Kościelcu w powiecie częstochowskim. Wpisany do rejestru zabytków byłego woj. katowickiego pod nr A/254/60 z datą z 3 marca 1960 roku oraz pod nr A/17/78 z datą z 30 stycznia 1997 roku.
Dwór w Czepurce – zabytkowy dwór w Czepurce w powiecie częstochowskim. Wpisany do rejestru zabytków byłego woj. katowickiego pod nr A/469/89 z datą z 27 grudnia 1989 roku.
Dwór w Skrzydlowie – zabytkowy dwór w Skrzydlowie w powiecie częstochowskim. Do rejestru zabytków województwa śląskiego wpisano murowaną ośmioboczną kaplicę dworską znajdującą się w parku zbudowaną w latach 1820-1830 (nr rej.: 749 z datą 27 grudnia 1967 roku).
Dwór Antoniego Schütza w Bogumiłku – zabytkowy dwór w Bogumiłku w powiecie częstochowskim. Zespół dworski wpisano do rejestru zabytków woj. śląskiego pod nr 528/91 z datą z 2 września 1991 roku. Park dworski wpisano do rejestru 17 grudnia 1957 roku.
Dwór w Bukownie – zabytkowy dwór w Bukownie w powiecie częstochowskim. Zespół dworski wpisano do rejestru zabytków woj. śląskiego pod nr 533/90 z datą z 21 września 1990 roku.
Dwór w Bystrzanowicach – zabytkowy dwór w Bystrzanowicach-Dworze w powiecie częstochowskim. Wpisany do rejestru zabytków woj. śląskiego pod nr A/455/89 z datą z 19 czerwca 1989 i 8 grudnia 1998 roku.
Dwór w Żurawiu – zabytkowy dwór w Żurawiu w powiecie częstochowskim. Wpisany do rejestru zabytków woj. śląskiego pod nr. 468/89 z datą z 27 grudnia 1989 roku.
Dwór w Turzynie – zabytkowy dwór w Turzynie w powiecie częstochowskim. Zespół dworski został wpisany do rejestru zabytków byłego woj. katowickiego pod nr 236/78 z datą 14 października 1972 roku oraz nr 798/72 z tą samą datą. W skład zespołu wchodzi dwór z 1 poł. XIX wieku oraz park z 2 poł.